1

Chọn gói dịch vụ

BN Hosting - 6GB

CPU
2 cores
NVMe SSD
6 GB
RAM
3 GB

BN Hosting - 10GB

CPU
3 cores
NVMe SSD
10 GB
RAM
4 GB

BN Hosting - 16GB

CPU
4 cores
NVMe SSD
16 GB
RAM
5 GB

BN Hosting - 24GB

CPU
5 cores
NVMe SSD
24 GB
RAM
6 GB

BN Hosting - 30GB

CPU 6
cores
NVMe SSD
30 GB
RAM
7 GB
2

Tên miền

Kiểm tra/Bỏ kiểm tất cả
done .com
done .com.vn
done .net
done .vn
www.

www.
3

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

284,900 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết