1

Chọn gói dịch vụ

VPS Gold - 1

vCPU
1 core
RAM
1 GB
SSD NVMe
20 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
1 Gb/s
IPv4
1 IP

VPS Gold - 2

vCPU
1 core
RAM
2 GB
SSD NVMe
25 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
1 Gb/s
IPv4
1 IP

VPS Gold - 3

vCPU
2 cores
RAM
2 GB
SSD NVMe
25 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
1 Gb/s
IPv4
1 IP

VPS Gold - 4

vCPU
2 cores
RAM
4 GB
SSD NVMe
30 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
1 Gb/s
IPv4
1 IP

VPS Gold - 5

vCPU
3 cores
RAM
4 GB
SSD NVMe
50 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
1 Gb/s
IPv4
1 IP

VPS Gold - 6

vCPU
4 cores
RAM
6 GB
SSD NVMe
60 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
1 Gb/s
IPv4
1 IP
2

Chọn hệ điều hành *

3

Hostname

4

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

121,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết