1

Chọn gói dịch vụ

WP Hosting - 1GB

CPU
1 core
NVMe SSD
1 GB
RAM
1 GB

WP Hosting - 3GB

CPU
1.5 cores
NVMe SSD
3 GB
RAM
2 GB

WP Hosting - 5GB

CPU
2 cores
NVMe SSD
5 GB
RAM
2.5 GB

WP Hosting - 7GB

CPU
2.5 cores
NVMe SSD
7 GB
RAM
3 GB

WP Hosting - 10GB

CPU
3 cores
NVMe SSD
10 GB
RAM
3.5 GB
2

Tên miền

Kiểm tra/Bỏ kiểm tất cả
done .com
done .com.vn
done .net
done .vn
www.

www.
3

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

44,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết