1

Chọn gói dịch vụ

NVMe Hosting - 512MB

CPU
1 core
NVMe SSD
512 MB
RAM
512 MB

NVMe Hosting - 1GB​

CPU
1 core
NVMe SSD
1 GB
RAM
1 GB

NVMe Hosting - 3GB

CPU
1.5 cores
NVMe SSD
3 GB
RAM
1.5 GB

NVMe Hosting - 6GB

CPU
2 cores
NVMe SSD
6 GB
RAM
2 GB

NVMe Hosting - 10GB

CPU
2.5 cores
NVMe SSD
10 GB
RAM
2.5 GB

NVMe Hosting - 15GB

CPU
3 cores
NVMe SSD
15 GB
RAM
3 GB

NVMe Hosting - 20GB

CPU
4 cores
NVMe SSD
20 GB
RAM
4 GB
2

Tên miền

www.
www.

www.
3

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

22,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết