1

Chọn gói dịch vụ

VPS KVM - 1

vCPU
1 core
RAM
1 GB
SSD Enterprise
20 GB
Không giới hạn
băng thông
Network Port
100 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 2

vCPU
1 core
RAM
2 GB
SSD Enterprise
25 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
200 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 3

vCPU
2 cores
RAM
2 GB
SSD Enterprise
25 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
200 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 4

vCPU
2 cores
RAM
4 GB
SSD Enterprise
30 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
300 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 5

vCPU
3 cores
RAM
4 GB
SSD Enterprise
50 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
300 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 6

vCPU
4 cores
RAM
6GB
SSD Enterprise
60 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
400 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 7

vCPU
4 cores
RAM
8 GB
SSD Enterprise
80 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
400 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 8

vCPU
6 cores
RAM
8 GB
SSD Enterprise
100 GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
500 Mb/s
IPv4
1 IP

VPS KVM - 9

vCPU
8 cores
RAM
12GB
SSD Enterprise
120GB
Không giới hạn
băng thông
Network port
500 Mb/s
IPv4
1 IP
2

Chọn hệ điều hành *

3

Hostname

4

Sử dụng mã khuyến mãi

Chu kỳ thanh toán

Thanh toán theo định kỳ:

110,000 đ
info Thuế VAT có áp dụng cho đơn hàng này Chi tiết